۱۴:۴۰     ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۲.۴   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۱   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۵۴۶.۷   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۱.۱   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2.4). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 546.7). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.1).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۴۵۲۵   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۱۸۵۳   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۰۳۹۴۶۰   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۱۲۹   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4525). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1853). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).