۱۹:۲۳     ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۴.۱   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۱.۷   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۹۳۷.۲   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۱.۹   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4.1). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.7). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 937.2). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.9).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۴۸۸۲   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۱۹۹۹   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۱۲۱۳۸۹   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۲۹۷   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4882). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1999). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).