۲۲:۱۹     ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۵.۱   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۲.۱   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۱۱۷۱.۵   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۲.۴   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 5). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2.1). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1171.5). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2.4).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۴۷۵۴   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۱۹۴۷   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۰۹۲۱۰۰   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۲۳۷   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4754). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1947). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).