۰۳:۱۰     ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
-۱.۴   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  -۰.۶   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
-۳۱۲.۴   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  -۰.۶   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۵۱۵۲   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۲۱۱۰   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۱۸۳۴۰۲   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۴۲۴   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 5000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2110). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).