۱۸:۰۴     ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۳.۷   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۱.۵   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۸۵۹.۱   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۱.۸   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 3.7). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.5). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 859.1). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.8).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۸۰۳   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۳۲۹   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۸۴۵۵۵   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۳۷۸   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 803). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 329). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 184555). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 378).