۰۸:۵۶     ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۰.۳   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۰.۱   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۷۸.۱   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۰.۲   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0.3). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0.1). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 78.1). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0.2).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۸۰۰   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۳۲۸   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۸۳۷۷۴   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۳۷۷   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 800). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 328). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 183774). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 377).