۲۰:۱۱     ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۴.۴   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۱.۸   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۱۰۱۵.۳   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۲.۱   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4.4). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.8). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1015.3). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2.1).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۵۳۹۸   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۲۲۱۱   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۲۴۰۰۲۵   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۵۴۰   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 5000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2211). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).