۲۱:۵۱     ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۴.۸   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۱.۹   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۱۰۹۳.۴   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۲.۲   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4.8). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.9). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2.2).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۸۰۴   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۳۲۹   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۸۴۷۸۹   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۳۷۹   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 804). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 329). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 184789). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 379).