۱۷:۳۰     ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۳.۴   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۱.۴   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۷۸۱   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۱.۶   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 3.4). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.4). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 781). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1.6).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۵۰۶۱   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۲۰۷۳   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۱۶۲۴۷۰   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۳۸۱   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 5000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2073). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).