۰۴:۲۰     ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
  ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  -۰.۴   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
-۲۳۴.۳   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  -۰.۵   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۴۶۶۲   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۱۹۱۰   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۰۷۱۰۱۳   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۱۹۴   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4662). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1910). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).