۰۴:۵۳     ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
  ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  -۰.۴   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
-۲۳۴.۳   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  -۰.۵   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۵۳۰۹   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۲۱۷۴   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۲۱۹۵۶۳   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۴۹۸   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 5000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2174). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).