۱۳:۰۳     ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
۲   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  ۰.۸   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
۴۶۸.۶   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
  ۱   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 2). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0.8). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 468.6). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۴۵۲۵   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۱۸۵۳   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۰۳۹۳۸۱   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۲۱۲۹   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 4525). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 1853). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500000). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 500).