۰۱:۱۳     ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - اقتصاد ملي
  ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي امروز - قبض
  -۰.۸   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي امروز
-۴۶۸.۶   كيلووات ساعت  
كاهش CO2 امروز  
    تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 0).
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - اقتصاد ملي
۷۹۸   ميليون ريال
ارزش ريالي صرفه جويي تاكنون - قبض
  ۳۲۷   ميليون ريال  
ميزان صرفه جويي انرژي تاكنون
۱۸۳۲۲۷   كيلووات ساعت
كاهش CO2 تاكنون
  ۳۷۵   تن  
The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 798). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 327). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 183227). The GaugeControl contains 1 gauge with values: (scale1 - value 375).